ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์-ระบบงานทะเบียน
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์-ระบบงานทะเบียน จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที แผนกพัสดุ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หรือดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาทางเว็บไซต์ http://www.rmutl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • วันที่ประกาศ   25/07/2551
 • หมดเขต    25/07/2551
 • อ่าน   564
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294