ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่แวน และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่แวน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 - 30 กันยายน 2558 ทุกวันที่เปิดการเรียนการสอน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน กองคลัง /งานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    15/10/2557
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294