ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซลขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊ป สีขาว จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    10/10/2557
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294