ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ชนิดไม่น้อยกว่า 8 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลงิ จำนวน 5 วัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    10/10/2557
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294