ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานทะเบียนทรัพยฺ์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2557
 • หมดเขต    09/10/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294