ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบริการผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารบริการผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ งานพัสดุ โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5344-6635
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2557
 • หมดเขต    14/10/2557
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294