ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ บริเวณตำบลท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ บริเวณตำบลท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองบริหารทั่วไป งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-53038500
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/10/2557
 • หมดเขต    30/10/2557
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294