ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงกำหนด จำนวน 1 แห่ง ผุ้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    31/07/2550
 • อ่าน   846
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294