ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 •     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5302-3832
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/10/2557
 • หมดเขต    20/10/2557
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294