ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซืื้อจะขายวัสดุบริโภค (อาหาร) จำนวน 13 ประเภท
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจะซืื้อจะขายวัสดุบริโภค (อาหาร) จำนวน 13 ประเภท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9137
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   15/10/2557
 • หมดเขต    16/10/2557
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294