ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมููลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประมููลงานจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2223
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2557
 • หมดเขต    17/10/2557
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294