ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รัับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครืร่องดื่ม- อาหารว่าง
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รัับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายเครืร่องดื่ม- อาหารว่าง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2557
 • หมดเขต    22/10/2557
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294