ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
 •     โรงเรียนวัดเหมืองง่า 555 อ.เมืองลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดเหมืองง่า 555 อ.เมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1976
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดเหมืองง่า 555 อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    20/10/2557
 • อ่าน   300
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294