ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ห่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-7698
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเมืองเล็น อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    20/10/2557
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294