ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระธาตุ
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านพระธาตุ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ทีี่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    20/10/2557
 • อ่าน   201
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294