ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก
 •     เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2285
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   16/10/2557
 • หมดเขต    21/10/2557
 • อ่าน   229
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294