ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ สอบราคาซื้อหม้อแปลงขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ 17 ตุลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-6423
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/10/2557
 • หมดเขต    17/10/2557
 • อ่าน   209
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294