ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 2 ชุด เครื่องพิมพ์เลเซอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    25/07/2550
 • อ่าน   905
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294