ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
 •     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในราชการสำนักงานฯ จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารพัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 อำเภอฮอด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5
 • วันที่ประกาศ   31/07/2551
 • หมดเขต    11/08/2551
 • อ่าน   588
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294