ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำฯ
 •     มณฑลทหารบกที่ 33 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง ให้กับ กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ แผนกพลาธิการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    มณฑลทหารบกที่ 33
 • วันที่ประกาศ   06/08/2551
 • หมดเขต    07/08/2551
 • อ่าน   635
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294