ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างควบคุมการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างควบคุมการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตลาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-5569
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/10/2557
 • หมดเขต    30/10/2557
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294