ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเลิกใช้งาน จำนวน 8 เครื่อง พร้อมเศษวัสดุอุปกรณ์
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ จำหน่ายเครื่องปรับอากาศเลิกใช้งาน จำนวน 8 เครื่อง พร้อมเศษวัสดุอุปกรณ์ ผู้สนใจติดต่อขอดูได้ที่ ทีมบริหารจัดการภาค อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5393-1208
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/10/2557
 • หมดเขต    03/11/2557
 • อ่าน   263
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294