ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคารพระสุเมธ
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสารอาคารพระสุเมธ จำนวน 2 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/08/2551
 • หมดเขต    18/08/2551
 • อ่าน   580
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294