ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน และเครื่องแต่งกายพระภิกษุ-สามเณร
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน และเครื่องแต่งกายพระภิกษุ-สามเณร รวมจำนวน 879 ชุด ดังนี้ เครื่องแบบชุดนักเรียน จำนวน 854 ชุด , รองเท้านักเรียน 854 คู่ , ถุงเท้านักเรียน 854 คู่ และเครื่องแบบพระภิกษุ-สามเณร จำนวน 25 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2551
 • หมดเขต    25/08/2551
 • อ่าน   567
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294