ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รถยนต์ดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2551
 • หมดเขต    20/08/2551
 • อ่าน   623
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294