ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาทาง
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาทาง สาย ชม 2012 บ้านแม่จ้อง - บ้านม่วงโตน อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2551
 • หมดเขต    26/08/2551
 • อ่าน   580
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294