ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตหลักเขตที่ีดิน จำนวน 10 รายการ
 •     เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตหลักเขตที่ีดิน จำนวน 10 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7354
 • หน่วยงาน    เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2557
 • หมดเขต    13/11/2557
 • อ่าน   235
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294