ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการฟ้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที ่ฝ่ายบริหารทั่วไป แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   06/11/2557
 • หมดเขต    11/11/2557
 • อ่าน   197
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294