ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาขนขยะ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5321-7923
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก ถนนเจ็ดยอด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2557
 • หมดเขต    11/11/2557
 • อ่าน   228
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294