ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5388-3726
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/11/2557
 • หมดเขต    12/11/2557
 • อ่าน   210
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294