ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 •     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5314-0774
 • หน่วยงาน    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2557
 • หมดเขต    14/11/2557
 • อ่าน   182
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294