ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 16 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 กลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/07/2550
 • หมดเขต    20/07/2550
 • อ่าน   707
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294