ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 •     สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 39 รายการ ในวันที่ 2 กันยายน 2551 ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอดูของได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1 ในวันเวลาราชการได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/08/2551
 • หมดเขต    02/08/2551
 • อ่าน   722
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294