ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลก่อสร้งอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ประมูลก่อสร้งอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านแม่อาย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที ฝ่ายพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที 0-5399-8323
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/11/2557
 • หมดเขต    12/11/2557
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294