ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู พร้อค่าติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานการเงินธุรการและพัสดุ (ชั้น 2) สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/08/2551
 • หมดเขต    29/08/2551
 • อ่าน   597
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294