ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครองครัว)
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน ประกวดราคาจ้างก่อสร้งอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครองครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    11/11/2557
 • อ่าน   217
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294