ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อสารเคมี และวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อสารเคมี และวัสดุ-อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ คลอรีน 10% บรรจุ 200 กก./1ถัง , กรดเกลือ 35% บรรจุ 25 กก./1 ถัง , โซดาแอชไลท์ บรรจุ 40 กก./ 1 ถัง , และคอปเปอร์ซัลเฟสต์ บรรจุ 25 กก./1ถุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/08/2551
 • หมดเขต    09/09/2551
 • อ่าน   703
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294