ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อ.สารภี เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , ก่อสร้างร่างระบายน้ำ คสล , ต่อเติมและปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลังทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อ.สารภี เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5396-6059 ต่อ 25
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    25/11/2557
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294