ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอย
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา สอบราคาจ้างเหมาขนถ่ายและกำจัดขยะมูลฝอยและจ้างเหมาจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและ พัสดุ กองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    24/11/2557
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294