ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจัดซื้อราคาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจัดซื้อราคาคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลังและพัสดุสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ 0-5394-8209 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    21/11/2557
 • อ่าน   204
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294