ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์
 •     แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ทรอนิกส์ งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง หรือ05326 0786 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    18/11/2557
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294