ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์
 •     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 อาคาร ดังนี้ อาคารที่ทำการ , อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ , อาคารเทพกวี , อาคารปฏิบัติการพยาบาล , อาคารเรียนรวมพยาบาล-เทคนิคการแพทย์ , หอพักนักศึกษาพยาบาล และแฟลตอาจารย์ 6 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    15/09/2551
 • อ่าน   556
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294