ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ การประมูลงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพือจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หรือ 0 53967100 ต่อ 15 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/11/2557
 • หมดเขต    25/11/2557
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294