ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ "เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร" จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแม่แตง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    10/09/2551
 • อ่าน   695
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294