ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่ายฯ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่ายโรงพยาบาลแม่แตง พื้นที่อาคารรวม 9 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    10/09/2551
 • อ่าน   575
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294