ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน ชนิดจืด จำนวน 23,492 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/09/2551
 • หมดเขต    12/09/2551
 • อ่าน   582
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294