ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 33 รายการ
 •     สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 33 รายการ ผูู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2363
 • หน่วยงาน    สำนักงานสรรพากรภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/11/2557
 • หมดเขต    10/12/2557
 • อ่าน   329
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294