ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2-3 ต.บ้านแหวน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 053-441961 ต่อ 12
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    25/11/2557
 • อ่าน   242
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294