ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ประกวดประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-598374-5 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ต.หนองหนาม อ.เมือง จ.ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    27/11/2557
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294