ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสง่าบ้าน จำนวน 29 คน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-2285 ต่อ 14
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสง่าบ้าน ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/11/2557
 • หมดเขต    27/11/2557
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294